Tuesday, April 28, 2009

Πάμε για ορθοπεταλιές

Biking at "Pedio tou Areos" park
Athens April 2009

1 comment:

Spacie said...

I thank the boy who let me ride his bike :)